• Mount Elizabeth

Dr Phongprapatana Piyah

Dr Phongprapatana Piyah
Dr Phongprapatana Piyah
 • Eye Associates Clinic & Surgery

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #08-07
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  67343177
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Nhãn khoa
 • Bằng cấp

  • MBBS (London)
  • Dip (Ophth)
  • FRCSEd (Ophth)
  • FAMS (Ophth)
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Teochew
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Malay/Inđô
  • Tiếng Phúc Kiến