• Mount Elizabeth

Dr Yap Soo Keong

Dr Yap Soo Keong
Dr Yap Soo Keong
 • Sk Yap Specialist Eye Clinic & Surg

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #05-05
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  67379069
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Nhãn khoa
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh