• Mount Elizabeth

Dr Chew Swee Chiok Bruce

Dr Chew Swee Chiok Bruce
Dr Chew Swee Chiok Bruce
 • Chew & Chew Dental Surgery

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #10-16
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6684 0032
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Phẫu thuật răng miệng và hàm mặt
 • Bằng cấp

  • BDS 1977,
  • MDS 1982,
  • FAMS (Singapore) 1988
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh