• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Ho Kok Sen

Bác Sĩ Ho Kok Sen

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật răng miệng và hàm mặt

Languages

Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến