• Mount Elizabeth

Dr Hong Pooi Mun Debbie

Dr Hong Pooi Mun Debbie
Dr Hong Pooi Mun Debbie
 • Specialist Dental Group

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #08-03/04/10
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  67336032
 • Specialist Dental Group

  Địa chỉ

  6 Napier Road #07-17
  Gleneagles Medical Centre
  Singapore 258499

  Điện thoại
  Số fax
  6471 0681
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Phẫu thuật răng miệng và hàm mặt
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh

Bài báo sức khỏe chia sẻ bởi Dr Hong Pooi Mun Debbie

Không tìm thấy bài báo chia sẻ nào