• Mount Elizabeth

Dr Lee Shermin

Dr Lee Shermin
Dr Lee Shermin
 • Tang Dental Group

  Địa chỉ

  Blk 6 Napier Road # 06-07 Gleneagles Medical Centre
  258499

  Điện thoại
  Số fax
  64716883
 • Mount Elizabeth Dental Surgery

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #07-03
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  62353070
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Phẫu thuật răng miệng và hàm mặt
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh