• Mount Elizabeth

Dr Wee Tze Haur

Dr Wee Tze Haur
Dr Wee Tze Haur
 • Winston Tan Oral Maxillofacial Surgery

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #11-43/44/45/46
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6360 0580
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Phẫu thuật răng miệng và hàm mặt
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh