• Mount Elizabeth

Dr Yip Wing Kong

Dr Yip Wing Kong
Dr Yip Wing Kong
 • Yip Dental Surgery

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #04-01
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6733 3478
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Phẫu thuật răng miệng và hàm mặt
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh