• Mount Elizabeth

Dr Antony Gardner

Dr Antony Gardner
Dr Antony Gardner
 • Orthopaedic Associates

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #11-49/50/51
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6334 0623
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Phẫu thuật chỉnh hình
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh