• Mount Elizabeth

Dr Bose Kamal

Dr Bose Kamal
Dr Bose Kamal
 • Bose Bone, Joint & Spine Clinic

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #14-12
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Phẫu thuật chỉnh hình
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh