• Mount Elizabeth

Dr Chew Yoon Chong Winston

Dr Chew Yoon Chong Winston
Dr Chew Yoon Chong Winston
 • Hand Surgery Associates

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #10-51/52/53
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6690 5699
 • Hand Surgery Associates (Parkway East)

  Địa chỉ

  319 Joo Chiat Place #05-09
  Parkway East Medical Centre
  Singapore 427989

  Điện thoại
  Số fax
  6342 9096
 • Hand Surgery Associates (Gleneagles)

  Địa chỉ

  6 Napier Road #04-14
  Gleneagles Medical Centre
  Singapore 258499

  Điện thoại
  Số fax
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Phẫu thuật chỉnh hình
 • Bằng cấp

  • MBBS (NUS, Singapore) 1989
  • M Med (Gen Surg) (NUS, Singapore) 1994
  • FRCS (Gen Surg) (RCPS, Glasgow, United Kingdom) 1994
  • FRCSEd (Gen Surg) (RCS, Edinburgh, United Kingdom) 1994
  • FAMS (Orth Surg) (Academy of Medicine, Singapore) 2001
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh