• Mount Elizabeth
Dr Chong Kian Chun

Dr Chong Kian Chun

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật chỉnh hình

Languages

Hakka, Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến