• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Chua Soo Yong

Bác Sĩ Chua Soo Yong

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật chỉnh hình

Associated treatments

  • Arthroscopy
  • Laminectomy
  • Other arthroplasty
  • Spinal fusion
  • Treatment of fractures

Languages

Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến