• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Lai Choon Hin

Bác Sĩ Lai Choon Hin

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật chỉnh hình

Languages

Malay, Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến