• Mount Elizabeth

Dr Lee Soon Tai

Dr Lee Soon Tai
Dr Lee Soon Tai
 • Osteoporosis Clinic & Ortho Surgery

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #14-06
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6238 7952
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Phẫu thuật chỉnh hình
 • Bằng cấp

  • MBBS (Singapore) 1977
  • FRCS (Gen Surg) (Glasg) 1982
  • FRCSEd (Gen Surg) 1982
  • M Med (Gen Surg) (Singapore) 1982
  • FAMS (Orth Surg) 1986
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Teochew
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Malay/Inđô
  • Tiếng Phúc Kiến