• Mount Elizabeth

Dr Lee Yew Chung Peter

Dr Lee Yew Chung Peter
Dr Lee Yew Chung Peter
 • Orthopaedic Clinic

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #05-07
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Phẫu thuật chỉnh hình
 • Bằng cấp

  • MBBS (Singapore)
  • FRCSEd
  • MCh.(Orth Surg) (Liverpool)
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa