• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Setiobudi Tony

Bác Sĩ Setiobudi Tony

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật chỉnh hình

Associated treatments

  • Laminectomy
  • Spinal fusion
  • Surgery for scoliosis
  • Total joint replacement
  • Treatment of fractures

Languages

Malay, Tiếng Anh, Tiếng Malay/Inđô