• Mount Elizabeth

Dr Tan Sok Chuen

Dr Tan Sok Chuen
Dr Tan Sok Chuen
 • The Orthopaedic Centre (Novena)

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #09-42
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6339 5036
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Phẫu thuật chỉnh hình
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh

Bài báo sức khỏe chia sẻ bởi Dr Tan Sok Chuen

Không tìm thấy bài báo chia sẻ nào