• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Tan Sok Chuen

Bác Sĩ Tan Sok Chuen

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật chỉnh hình

Associated treatments

  • Arthroscopy
  • Knee ligament repair
  • Knee meniscal surgery
  • Total joint replacement
  • Unicompartmental knee replacement

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa