• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Tan Tze Sheng Edwin

Bác Sĩ Tan Tze Sheng Edwin

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật chỉnh hình

Languages

Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến