• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Toh Choon Lai

Bác Sĩ Toh Choon Lai

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật chỉnh hình

Languages

Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến