• Mount Elizabeth

Dr Chan Kwai Onn

Dr Chan Kwai Onn
Dr Chan Kwai Onn
 • K O Chan Ear Nose Throat Sinus & Sleep Centre

  Địa chỉ

  10 Sinaran Drive #10-11
  Novena Medical Center
  Singapore 307506

  Điện thoại
  Số fax
  6397 6473
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Khoa tai mũi họng
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh