• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Chua Yu Kim Dennis

Bác Sĩ Chua Yu Kim Dennis

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa tai mũi họng

Languages

Malay, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến