• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Lee Cheow Yew Julian

Bác Sĩ Lee Cheow Yew Julian

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa tai mũi họng

Languages

Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến