• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Tay Hin Ngan

Bác Sĩ Tay Hin Ngan

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa tai mũi họng

Languages

Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến