• Mount Elizabeth

Dr Keoy Soo Shin

Dr Keoy Soo Shin
Dr Keoy Soo Shin
 • Novena Children Clinic

  Địa chỉ

  10 Sinaran Drive #10-32
  Novena Medical Center
  Singapore 307506

  Điện thoại
  Số fax
  63976962
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Nội khoa nhi
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh