• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Lim Chee Chong Lionel

Bác Sĩ Lim Chee Chong Lionel

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tâm thần

Languages

Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến