• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Yang Tuck Loong Edward

Bác Sĩ Yang Tuck Loong Edward

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Radiation Oncology, Ung bướu – Xạ trị

Languages

Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến