• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Lye Wai Choong

Bác Sĩ Lye Wai Choong

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa nội thận

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa