• Mount Elizabeth

Dr Pwee Hock Swee

Dr Pwee Hock Swee
Dr Pwee Hock Swee
 • Pwee Renal & Dialysis Cln

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #11-02
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6734 6433
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Khoa nội thận
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh