• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Amy Elaine Lyn-Hwa Stebbings

Bác Sĩ Amy Elaine Lyn-Hwa Stebbings

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa nội hô hấp

Subspecialty

Chăm sóc tích cực nội khoa

Languages

Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến