• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Chan Ping Wah Kenneth

Bác Sĩ Chan Ping Wah Kenneth

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa nội hô hấp

Subspecialty

Chăm sóc tích cực nội khoa

Languages

Malay, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô