• Mount Elizabeth

Dr Chan Tiong Beng

Dr Chan Tiong Beng
Dr Chan Tiong Beng
 • Cough & Chest Specialist Pte Ltd

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #17-02
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  67388123
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Khoa nội hô hấp
 • Sub-specialty

  • Chăm sóc tích cực nội khoa
 • Bằng cấp

  • MBBS (Singapore)
  • M Med (Int Med) (Singapore)
  • FAMS (Respiratory Med)
  • FCCPÂ (USA)
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Teochew
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Malay/Inđô
  • Tiếng Phúc Kiến

Trình độ

 • Senior Consultant (Respiratory Unit), National University Hospital
 • Associate Professor (Medical Department) at the National University of Singapore.MBBS (1976)
 • M.Med (Internal Medicine)(1981), University of Singapore
 • Fellow of the Academy of Medicine, Singapore (1987)
 • Fellow, College of Chest Physicians, USA (1991)
 • President of the Singapore Thoracic Society (1992-1993)
 • President Asthma Association (1996-1998)
 • Specialist in the Specialist Medical Board, Military Medicine Institute, Singapore Armed Forces