• Mount Elizabeth

Dr Looi Lai Mun

Dr Looi Lai Mun
Dr Looi Lai Mun
 • Lm Lung Specialist Clinic

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #10-28/29
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6265 2869
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Khoa nội hô hấp
 • Sub-specialty

  • Chăm sóc tích cực nội khoa
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh