• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Tan Yung Khan

Bác Sĩ Tan Yung Khan

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tiết niệu

Associated treatments

  • Carcinoma, radical nephrectomy
  • Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL)
  • Laser prostatectomy
  • Prostatectomy
  • Ureteroscopy calculus, ureteroscopy & lithotripsy

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa