• Mount Elizabeth
Mount Elizabeth Clinical Laboratory

Các dịch vụ thí nghiệm lâm sàng

 • Tổng quan

  Phòng thí nghiệm Parkway Health hỗ trợ chúng tôi trong thí nghiệm lâm sàng, mô bệnh học, và xét nghiệm di truyền, cũng như giảng dạy và nghiên cứu.

  Được đặt trong các bệnh viện của chúng tôi, những phòng thí nghiệm này được quản lý bởi đội ngũ các chuyên gia giải phẫu học và các chuyên gia phòng thí nghiệm, là những người xử lý các mẫu bệnh phẩm từ hơn 2000 bác sĩ ở 7 cơ sở y tế mỗi ngày. Với cam kết dẫn đầu trong các lĩnh vực sinh hóa, huyết học, miễn dịch học, vi sinh đến tế bào học, mô bệnh học và di truyền học, các nhà nghiên cứu hợp tác chặt chẽ với các bác sĩ để cung cấp kết quả chẩn đoán toàn diện và đáng tin cậy.

  Gửi yêu cầu

 • Các dịch vụ phòng thí nghiệm lâm sàng

  • Huyết học & Huyết học miễn dịch
  • Sinh hóa
  • Miễn dịch học & Huyết thanh học
  • Hóc môn
  • Theo dõi điều trị thuốc
  • Sàng lọc lạm dụng thuốc
  • Dịch cơ thể, tinh dịch, phân tích nước tiểu và phân
  • Vi trùng học
  • Phân tử lâm sàng (xét nghiệm PCR) & xét nghiệm chuyên sâu
 • Các dịch vụ mô bệnh học

  • Tế bào học phụ khoa
  • Tế bào học không phụ khoa
  • Mô học
  • Xét nghiệm sàng lọc hội hứng Down
 • Các dịch vụ di truyền học

  • Xét nghiệm khả năng sinh sản tổng quát
  • MaterniT21
  • Xét nghiệm di truyền phân tử
  • Xét nghiệm bộ nhiễm sắc thể ung thư
  • Pathway Fit
  • Chu kỳ sinh, bộ nhiễm sắc thể người lớn và nhi khoa
  • Bộ nhiễm sắc thể trước sinh