• Mount Elizabeth
Mount Elizabeth Health Screening

Dịch vụ Chẩn đoán Hình ảnh

 • Tổng quan

  Chúng tôi được hỗ trợ bởi Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh Parkway Health đối với nhu cầu chẩn đoán hình ảnh, vận hành các trung tâm chẩn đoán hình ảnh trong các bệnh viện, bao gồm Trung tâm Y học hạt nhân và PET tại bệnh viện Mount Elizabeth. Các chuyên gia chẩn đoán hình ảnh chuyên ngành và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe được huấn luyện tốt làm việc như một nhóm gắn kết cung cấp các báo cáo chẩn đoán hình ảnh và các ý kiến diễn giải, qua đó hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định tốt nhất để quản lý điều trị.

  Các dịch vụ Chẩn đoán hình ảnh của chúng tôi

  Dựa vào các triệu chứng của bạn, bác sĩ sẽ sắp xếp các xét nghiệm để hỗ trợ chẩn đoán tình trạng của bạn và để hiểu rõ hơn điều gì đang xảy ra bên trong cơ thể bạn. Có thể thực hiện các xét nghiệm bằng nhiều kĩ thuật chụp chiếu như Xquang, cắt lớp (CT), cộng hưởng từ (MRI), siêu âm, đo mật độ khoáng xương (BMD), chụp động mạch, y học hạt nhân và chụp xạ cắt lớp Position (PET), hoặc có thể bao gồm các xét nghiệm tim không xâm lấn như điện tim đồ (ECG) và siêu âm tim.

  Các dịch vụ trị liệu có hỗ trợ hình ảnh

  Khi tình trạng của bạn đã được chẩn đoán, bạn có thể được đưa lại các trung tâm chẩn đoán hình ảnh của chúng tôi để điều trị. Ở đây chúng tôi sử dụng kĩ thuật chụp chiếu để hỗ trợ các thủ thuật hút dịch và can thiệp như nong mạch và đặt stent, cũng như liệu pháp yttrium, khi tình trạng của bạn có thể điều trị với sự trợ giúp của thiết bị chụp chiếu hơn là phẫu thuật can thiệp.

  Các dịch vụ sàng lọc của chúng tôi

  Các trung tâm chẩn đoán hình ảnh cũng có thể trở thành một phần quá trình sàng lọc sức khỏe, nơi kĩ thuật hình ảnh của chúng tôi được sử dụng để phát hiện các vấn đề sức khỏe không có triệu chứng.

  Gửi yêu cầu

 • Các dịch vụ chẩn đoán

  • Đo mật độ khoáng xương
  • Chụp cắt lớp vi tính (CT)
  • Chẩn đoán hình ảnh
  • Xét nghiệm huỳnh quang
  • Chẩn đoán hình ảnh chung
  • Các dịch vụ can thiệp
  • Chụp cộng hưởng từ (MRI)
  • Chụp nhũ ảnh (vú)
  • Y học hạt nhân
  • Chụp xạ hình cắt lớp Positron- cắt lớp vi tính(PET-CT)
  • Chụp xạ hình cắt lớp Positron –cộng hưởng từ (PET-MR)
  • Siêu âm
 • Các dịch vụ can thiệp

  • Chụp mạch và nong mạch
  • Đặt stent động mạch chủ
  • Động mạch đồ
  • Chụp mạch vành
  • Đặt stent mạch vành
  • Chụp đường dò cản quang thẩm tách
  • Tán sỏi ngoài cơ thể (ESWL)
  • Đặt filter tĩnh mạch chủ dưới (IVC)
  • Sinh thiết bằng kim nhỏ
  • ống mở thận ra da/rút dịch đường mật
  • rút dịch đường mật qua da
  • đặt ống thức ăn qua da
  • đốt sóng cao tần & nghẽn mạch bằng hóa chất
  • thông tĩnh mạch chủ trong gan qua tĩnh mạch cảnh
  • làm tắc mạch
  • chụp tia x tĩnh mạch
  • đặt thiết bị tiếp cận tĩnh mạch
  • nút mạch u xơ tử cung
  • cắt bỏ thần kinh thận
  • tiêm nút thần kinh
  • Tạo hình đốt sống
  • Giải phóng áp đĩa qua da
  • Tiếp cận mạch máu