• Mount Elizabeth

Yêu cầu thông tin hoặc đặt lịch hẹn

Đặt lịch hẹn Yêu cầu thông tin
 

Xin lưu ý:

Ngày/giờ hẹn mà quý vị yêu cầu tùy thuộc vào khả năng đáp ứng. Chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị để xác nhận ngày và giờ hẹn.

Nếu cần được hỗ trợ khẩn cấp về mặt y khoa, xin gọi đến đường dây trợ giúp 24 giờ của chúng tôi theo số +65 6250 0000, hoặc liên hệ với chúng tôi qua WhatsApp theo số +65 8111 7777 đối với Mount Elizabeth Orchard và +65 8111 5777 đối với Mount Elizabeth Novena.