• Mount Elizabeth
Mount Elizabeth, Getting Here

Di chuyển đến bệnh viện

 • Bệnh viện Mount Elizabeth

 • Bệnh viện Mount Elizabeth Novena

 • Đỗ xe

  Bãi đỗ xe của chúng tôi mở cửa 24/24.

  Bệnh viện Mount Elizabeth

  Thứ Hai – Thứ Bảy Phí
  6:30 sáng – 8:00 sáng $2.50 mỗi ½ giờ
  8:00 sáng – 11:00 sáng $3.30 mỗi ½ giờ
  11:00 sáng – 6:30 chiều $3 mỗi ½ giờ
  6:30 chiều – 6:30 sáng (sáng hôm sau) $4 một lần đỗ
  Chủ Nhật và ngày nghỉ lễ  
  6:30 sáng – 6:30 chiều $4 một lần đỗ
  6:30 chiều – 6:30 sáng (sáng hôm sau) $4 một lần đỗ

  Dịch vụ đỗ xe hộ khách

  Dịch vụ đỗ xe hộ khách hoạt động trong khung giờ 8:30 sáng – 5:00 chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu và từ 8:30 sáng – 12:30 trưa vào Thứ Bảy. Quầy dịch vụ đỗ xe hộ khách đóng cửa vào Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ.

  Phí dịch vụ cho một lần đỗ xe hộ là $10, thanh toán khi bạn giao xe cho nhân viên đỗ xe hộ. Sau khung giờ hoạt động, vui lòng đến lấy chìa khóa xe của bạn tại bộ phận an ninh của chúng tôi.

   

  Bệnh viện Mount Elizabeth Novena

  Thứ Hai – Thứ Bảy Phí
  7:00 sáng – 5:00 chiều $3.20 đối với giờ đầu tiên
  $1.80 đối với mỗi ½ giờ tiếp theo
  5:00 chiều – 7:00 sáng $3 một lần đỗ
  Chủ Nhật và ngày nghỉ lễ
  12:00 sáng – 11:59 chiều $3 một lần đỗ

  Dịch vụ đỗ xe hộ khách

  Dịch vụ đỗ xe hộ khách hoạt động trong khung giờ 8:30 sáng – 5:30 chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu và từ 8:30 sáng – 12:30 trưa vào Thứ Bảy. Quầy dịch vụ đỗ xe hộ khách đóng cửa vào Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ.

  Phí dịch vụ cho một lần đỗ xe hộ là $10, thanh toán khi quý vị giao xe cho nhân viên đỗ xe hộ. Sau khung giờ hoạt động, vui lòng đến lấy chìa khóa xe của quý vị tại bộ phận an ninh của chúng tôi.

 • Dịch vụ trung chuyển

  Xe buýt trung chuyển miễn phí

  Chúng tôi cung cấp dịch vụ trung chuyển miễn phí nhằm tạo sự thuận tiện cho bệnh nhân. Dịch vụ này hoạt động trong khung giờ 8:30 sáng – 5:30 chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu và từ 8:30 sáng –1:30 chiều vào thứ Bảy. Dịch vụ trung chuyển không hoạt động vào Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ.

  Xe buýt trung chuyển đón và trả khách tại những thời gian và địa điểm sau:

  Tuyến đường khép kín Thứ Hai – Thứ Sáu (trừ ngày nghỉ lễ)

  Bệnh viện GleneaglesBệnh viện Mount ElizabethCông viên Youth ParkBệnh viện Gleneagles
  Bệnh viện Mount Elizabeth Công viên Youth Park Bệnh viện Gleneagles
  Dịch vụ không hoạt động Dịch vụ không hoạt động 8.30 sáng
  8.45 sáng 8.50 sáng 9.05 sáng
  9.20 sáng 9.25 sáng 9.40 sáng
  9.55 sáng 10 sáng 10.15 sáng
  10.30 sáng 10.35 sáng 10.50 sáng
  Giờ nghỉ Giờ nghỉ 11.20 sáng
  11.35 sáng 11.40 sáng 11.55 sáng
  12.10 trưa 12.15 trưa 12.30 trưa
  12.45 trưa 12.50 trưa 1 chiều
  Giờ nghỉ Giờ nghỉ 2 chiều
  2.15 chiều 2.20 chiều 2.35 chiều
  2.50 chiều 2.55 chiều 3.10 chiều
  3.25 chiều 3.30 chiều 3.45 chiều
  4 chiều 4.05 chiều 4.20 chiều
  4.35 chiều 4.40 chiều 4.55 chiều
  5.10 chiều 5.15 chiều Kết thúc

  *Công viên Youth Park: 121 Somerset Road (gần Cineleisure), Singapore 238166

  Tuyến đường khép kín Thứ Bảy (trừ ngày nghỉ lễ)

  Bệnh viện GleneaglesBệnh viện Mount ElizabethMount Elizabeth NovenaGleneagles Hospital
  Bệnh viện Mount Elizabeth Mount Elizabeth Novena Hospital Bệnh viện Gleneagles
  Dịch vụ không hoạt động Dịch vụ không hoạt động 8.30 sáng
  8.50 sáng 9.05 sáng 9.25 sáng
  9.45 sáng 10 sáng 10.20 sáng
  10.40 sáng 10.55 sáng 11.15 sáng
  Giờ nghỉ Giờ nghỉ 11.45 sáng
  12.05 trưa 12.20 trưa 12.40 trưa
  1 chiều 1.15 chiều Kết thúc

  Lưu ý

  • Chỉ đón và trả khách tại điểm dừng theo quy định
  • Lịch trình vận hành tùy thuộc vào điều kiện giao thông và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước