• Mount Elizabeth
Mount Elizabeth, Getting Here

Chỉ đường

 • Bệnh viện Mount Elizabeth Orchard

 • Bệnh viện Mount Elizabeth Novena

 • Đỗ xe

  Khu đỗ xe mở 24 giờ hàng ngày.

  Phí gửi xe khác nhau tùy vào thời điểm trong ngày và số giờ gửi xe.

  Bệnh viện Mount Elizabeth Hospital

  Từ thứ 2 đến thứ 7 Phí đỗ xe
  6.30 sáng to 8.00sáng $2.50 mỗi ½ giờ
  8.00sáng to 11.00 sáng $3.30 per ½ hr
  11.00sáng to 6.30chiều $3.00 mỗi ½ giờ
  6.30chiều to 6.30sáng (hôm sau) $4.00 mỗi lần vào
  Chủ nhật & Ngày lễ  
  6.30sáng to 6.30chiều $4.00 mỗi lần vào
  6.30chiều to 6.30sáng(hôm sau) $4.00 mỗi lần vào

  Bãi đỗ xe

  Dịch vụ đỗ xe Valet từ thứ 2 đến thứ 6 , từ 8:30 sáng đến 5:30 chiều và thứ 7 từ 8:30 sáng đến 12:30 trưa. Bãi đậu xe đóng cửa vào chủ nhật và ngày lễ.

  Phí dịch vụ đỗ xe là $10 Sing khi bạn gửi xe cho các nhân viên. Sau khi xong việc, hãy nhận chìa khóa xe từ quầy An ninh.

   

  Bệnh viện Mount Elizabeth Novena

  Từ thứ 2 đến thứ 7 Phí
  7:00 sáng to 4:59 tối $2.80 giờ đầu tiên
  $1.80 mỗi ½ giờ Tiếp theo
  5:00 chiều to 6:59 sáng $3.00 mỗi lần vào
  Chủ nhật và Ngày lễ
  Cả ngày (12h đêm – 11.59 giờ trưa)
  $3.00 mỗi lần

  Bãi đỗ xe

  Dịch vụ đỗ xe Valet từ thứ 2 đến thứ 6 , từ 8:30 sáng đến 5:30 chiều và thứ 7 từ 8:30 sáng đến 12:30 trưa. Bãi đậu xe đóng cửa vào chủ nhật và ngày lễ.

  Phí dịch vụ đỗ xe là $10 Sing khi bạn gửi xe cho các nhân viên. Sau khi xong việc, hãy nhận chìa khóa xe từ quầy An ninh.

 • Dịch vụ xe buýt

  Xe buýt miễn phí (cho bệnh nhân)

  Dịch vụ xe buýt miễn phí phục vụ cho bệnh nhân của chúng tôi. Dịch vụ có sẵn từ thứ 2 đến thứ 6, từ 8:30 sáng đến 5: 30 chiều và thứ 7 từ 8:30sáng đến 1:30 chiều. Dịch vụ xe buýt không có vào CN và các ngày lễ.

  Xe buýt đón và thả hành khách xuống theo các giờ và địa điểm sau:

  Vòng dịch vụ Vòng dịch vụ Thứ 2-thứ 6 (bao gồm các ngày lễ)

  Bệnh viện Gleneagles Mount Elizabeth Orchard Youth Park Bệnh viện Gleneagles
  Mount Elizabeth Orchard Youth Park Bệnh viện Gleneagles
  Chưa có dịch vụ Chưa có dịch vụ 08:30
  08:45 08:50 09:05
  09:20 09:25 09:40
  09:55 10:00 10:15
  10:30 10:35 10:50
  Nghỉ giữa giờ Nghỉ giữa giờ 11:20
  11:35 11:40 11:55
  12:10 12:15 12:30
  12:45 12:50 13:00
  Nghỉ giữa giờ Nghỉ giữa giờ 14:00
  14:15 14:20 14:35
  14:50 14:55 15:10
  15:25 15:30 15:45
  16:00 16:05 16:20
  16:35 16:40 16:55
  17:10 17:15 (Chuyến cuối) Kết thúc

  *Youth Park: 121 đường Somerset (gần Cineleisure),Singapore 238166

  Vòng dịch vụ Thứ 7 bao gồm các ngày lễ

  Gleneagles HospitalBệnh viện Mount Elizabeth OrchardBệnh viện Mount Elizabeth NovenaBệnh viện Gleneagles
  Bệnh viện Mount Elizabeth Orchard Bệnh viện Mount Elizabeth Novena Bệnh viện Gleneagles
  Chưa có dịch vụ Chưa có dịch vụ 08:30
  08:50 09:05 09:25
  09:45 10:00 10:20
  10:40 10:55 11:15
  Nghỉ giữa giờ Nghỉ giữa giờ 11:45
  12:05 12:20 12:40
  13:00 13:15 (Chuyến cuối) Kết thúc

  Lưu ý

  • Chỉ đón và thả khách tại các bến đỗ.
  • Thời gian biểu có thể thay đổi do tình hình giao thông và thay đổi mà không thông báo trước.