• Mount Elizabeth

Đánh giá trước cấy ghép

Đội ngũ cấy ghép của chúng tôi sẽ đánh giá bệnh nhân và người hiến tạng để xác nhận rằng ứng viên phù hợp để phẫu thuật ghép thận.

  • Nếu bệnh nhân là người nước ngoài, bệnh nhân cần thực hiện lại các xét nghiệm máu và kiểm tra chẩn đoán hình ảnh tại Singapore để xác nhận tình trạng bệnh thận.
  • Người hiến tạng cho bệnh nhân cũng sẽ được tiến hành kiểm tra y tế nghiêm ngặt để đánh giá xem có phù hợp để hiến tạng hay không.
  • Hoạt động đánh giá này là cần thiết nhằm loại trừ bất kỳ bệnh trạng mạn tính nào như viêm gan B và C, và vi-rút gây hội chứng suy giảm miễn dịch ở người (HIV).
  • Các xét nghiệm máu và kiểm tra chẩn đoán hình ảnh nghiêm ngặt, kiểm tra X-quang và đánh giá tâm lý xã hội cũng sẽ được thực hiện.
  • Nhân viên y tế điều phối cấy ghép của chúng tôi cũng sẽ đánh giá tình hình tài chính và quan hệ xã hội của gia đình người hiến tạng, để cung cấp thông tin cần thiết cho hội đồng đạo đức phê duyệt.