• Mount Elizabeth

Quy trình cấy ghép

Việc đánh giá toàn diện người hiến tạng trước khi cấy ghép nhằm mục đích giảm thiểu nguy cơ đối với cả người hiến tạng và người nhận. Hoạt động đánh giá này giúp xác nhận rằng người hiến tạng đáp ứng các yêu cầu cả về tinh thần và thể chất, và thận được hiến tặng phù hợp với người nhận.

  • Một đội ngũ độc lập bao gồm các bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa tim mạch, bác sĩ chuyên khoa tâm thần, nha sĩ, bác sĩ chuyên khoa thận và bác sĩ điều trị các bệnh truyền nhiễm sẽ tiến hành các đánh giá cụ thể hơn đối với người hiến tạng cho bệnh nhân.
  • Nhân viên y tế điều phối cấy ghép của chúng tôi cũng sẽ đánh giá tình hình tài chính và quan hệ xã hội của gia đình người hiến tạng, để cung cấp thông tin cần thiết cho hội đồng đạo đức phê duyệt.
  • Người hiến tạng cho bệnh nhân sẽ cần ký văn bản tuyên bố hợp pháp trước Ủy viên chứng nhận tuyên thệ để hoàn thiện các yêu cầu pháp lý cho việc cấy ghép.
  • Đối với người hiến tạng là người nước ngoài, cần xin xác nhận hộ chiếu tại đại sứ quán của nước họ ở Singapore.

Hội đồng đạo đức cấy ghép (TEC) bao gồm:

  • Một người hành nghề y làm việc tại bệnh viện
  • Một người hành nghề y không làm việc tại bệnh viện (từ Đội ngũ điều phối ghép tạng quốc gia)
  • Một người không hành nghề y từ Đội ngũ điều phối ghép tạng quốc gia

Thành viên TEC là những cá nhân độc lập và được quản lý theo Đạo luật cấy ghép nội tạng người (HOTA) của Bộ Y tế Singapore.

Một tuần sau khi có chấp thuận của TEC, ca phẫu thuật ghép thận sẽ được thực hiện. Nếu tình trạng bệnh nhân xấu đi nhanh chóng, ngày phẫu thuật có thể được đẩy lên sớm hơn. Nếu bệnh nhân đang phải lọc máu, bệnh nhân sẽ tiếp tục lọc máu cho đến ngày phẫu thuật.

Phòng kinh doanh của chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính và tiền đặt cọc sẽ được thu trước khi nhập viện một tuần.