• Mount Elizabeth

Theo dõi sau cấy ghép

Đội ngũ cấy ghép sẽ giải thích các quy trình được lên kế hoạch trong ngày và sẽ hướng dẫn bệnh nhân về các thói quen sinh hoạt hàng ngày mà bệnh nhân cần thực hiện sau khi cấy ghép để bệnh nhân có thể lên kế hoạch hàng ngày cho mình sao cho không ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt đó, đồng thời giúp phục hồi hoàn toàn. Cụ thể bao gồm:

  • Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn hàng giờ, bao gồm thân nhiệt, nhịp mạch, nhịp thở và huyết áp.
  • Bệnh nhân sẽ được lấy máu hàng ngày để thực hiện đánh giá.
  • Tắm rửa hàng ngày.
  • Việc thay băng dán ống thông sẽ tùy thuộc vào loại ống mà bệnh nhân đang sử dụng.
  • Ghi chép cẩn thận về các chất bệnh nhân đưa vào cơ thể (dịch truyền tĩnh mạch và các chất lỏng dùng qua đường uống) cũng như các chất thải ra (nước tiểu, phân, và những thứ nôn ra).
  • Cân nặng cũng sẽ được kiểm tra mỗi buổi sáng để đo tình trạng cân bằng dịch trong cơ thể.