• Mount Elizabeth

Tham quan bệnh viện trước sinh

  • Tham quan bệnh viện trước sinh là gì?

    Các buổi tham quan bệnh viện trước sinh được thiết kế nhằm giúp quí vị hiểu về những dịch vụ và chương trình chăm sóc thai sản mà quí vị sẽ được hưởng khi sinh con tại bệnh viện của chúng tôi. Hoạt động này được thực hiện để giúp quí vị làm quen với các dịch vụ thai sản nhằm giảm bớt những điều không chắc chắn mà quí vị có thể thấy băn khoăn.

    Tham quan bệnh viện trước sinh sẽ giúp quí vị làm quen với các dịch vụ thai sản và giải đáp những thắc mắc của quí vị trước khi phát sinh.