A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu?

Trao đổi với bác sĩ đa khoa

Bác sĩ đa khoa (GP) của Parkway Shenton có thể giúp chẩn đoán tình trạng của bạn và cung cấp giấy giới thiệu để nhận bồi thường bảo hiểm.

Mẹo: Trong khi tham khảo ýkiến bác sĩ GP, bạn có thể yêu cầu khám bác sĩ chuyên khoa ưa thích. Nếu bạn có bảo hiểm, bạn có thể chọn bác sĩ chuyên khoa ưu tiên dựa trên danh sách bácsĩ khám bảo hiểm.

Parkway Shenton và Mount Elizabeth thuộc IHH Healthcare, một trong những nhóm dịch vụ y tế lớn nhất thế giới’.

Bạn cần trợ giúp?


Đối với các câu hỏi tổng quát: +65 6250 0000 (Mount Elizabeth Orchard)
+65 6898 6898 (Mount Elizabeth Novena)

Dành cho lịch hẹn qua WhatsApp: +65 8111 7777 (Mount Elizabeth Orchard)
+65 8111 5777 (Mount Elizabeth Novena)